Bilimsel Program
Geliştirme Kursu / Gloria Kongre Merkezi

Kursa katılım ücretsiz olup, kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Geliştirme kursu kapasitesi 30 kişi ile sınırlı olup, kayıt işlemleri başvuru öncelik sırasına göre yapılmaktadır.


Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar Kursu / Gloria Kongre Merkezi

 

10 Ağustos 2018 ve Öncesi 11 Ağustos 2018 ve Sonrası
700.-TL 850.-TL


Belirtilen kurs kayıt ücretlerinin Türk Algoloji (Ağrı) Derneği
hesabına yatırılması gerekmektedir. Ödeme dekontu makbuz niteliğindedir.

Ultrason eşliğinde enjeksiyonlar kursu kapasitesi 40 kişi işe sınırlı olup,
kayıt işlemleri başvuru öncelik sırasına göre yapılmaktadır.

SALON A
09:00 - 09:10 Açılış Oturumu
09:10 - 10:00 Konferans I
Oturum Başkanları:
Serdar Erdine, İbrahim Yegül
  Girişimsel Trigeminal Nevralji Tedavisinde Güncel Gelişmeler
Serdar Erdine
  Medication Overuse Headache
Fabio Antonaci
10:00 - 11:15 Ana Oturum I
Ağrı Tanı ve Tedavisinde Radyodiagnostik
Oturum Başkanları: Avni Babacan, Hayri Özbek
  Akılcı Radyoloji Kullanımı: MR, BT, Düz Grafi ,USG: Nerede? Ne zaman?
Serra Sencer
  Girişimsel Ağrı Tedavisinde: Ultrasonografi mi ? Floroskopi mi ?
Taylan Akkaya, Alp Alptekin
11.15 - 11:30 Kahve Molası
11:30 - 12:30

Oturum Başkanları: Kenan Akgün, Osman Nuri Aydın

Boyun Ağrılarında Interlaminer Epidural Steroid Enjeksiyonu mu?
Sacit Güleç
Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonu mu?
Mehmet Ali Taşkaynatan
12:30 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00 Sözlü Bildiri Oturumları
Salon A
Jüriler: N. Süleyman Özyalçın, Levent İnan, Kenan Akgün, Gül Köknel Talu, Pakize Kırdemir
SB - 01 / SB - 06
Salon B
Jüriler: Meltem Uyar, Ahmet Köroğlu
SB - 07 / SB  - 17
Salon C
Jüriler: Mert Akbaş, Emine Nur Tozan
SB - 18 / SB - 28
Salon D
Jüriler: Erdem Nail Duman, Nurten İnan
SB - 29 / SB - 38
Salon E
Jüriler: Osman Nuri Aydın, Bilge Karslı
SB - 39 / SB - 48
13:00 - 14:00 Toplu Sözel Sunu Oturumları
Toplu Sözel Sunu Alanı
Jüriler: Gülçin Şenel, Haktan Karaman, Yüksel Erkin, Nalan Çelebi, Fatih Özkan, Suna Akın Takmaz
TS – 01 / TS - 20
14:00 - 15:00 Grup Oturumları
Salon A
Nöropatik Ağrı Girişimsel Algoritma
Nurten İnan
Salon B
Onkolojik Çocuklarda Ağrı Tedavisi
Sema Tuncer Uzun
Salon C
Yaşlıda Ağrı Değerlendirilmesi
Lütfiye Pirbudak
Salon D
CRPS
Ahmet Köroğlu
Salon E
Migren Tedavisinde Yeni  Hedef: CGRP
Aynur Özge
SALON A
15:00 - 16:00 Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Meltem Uyar
Opioids And Neuromodulation: Current Perspective And Advanced Solutions
Jean-Pierre Van Buyten
16:00 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 18:00 Ana Oturum II
Oturum Başkanları: Levent İnan, Ayşegül Ketenci
  Ağrıda İnce Sinir Lifleri ve Elektrofizyolojinin Yeri
Işın Ünal Çevik
  Ağrıda Matriks Teorisinin Anlaşılması
Levent İnan
  Fibromiyalji
Ayşegül Ketenci
18:00 - 19:00 Açılış Töreni
08:15 - 09:00 Kahvaltı Sohbetleri
Salon A
İskemik Ağrı ve Tedavisi
Osman Nuri Aydın
Salon B
Başağrılarında Girişimsel Tedavi
Nurten İnan
Salon C
Orak Hücreli Anemi
Şebnem Atıcı
Salon D
Basamak Tedavisinin Dünü – Bugünü
Arif Yeğin
Salon E
Fantom Ağrısı ve Tedavisi
Emine Nur Tozan
SALON A
09:00 - 09:40 Konferans II
Oturum Başkanları: Fuat Güldoğuş, Sema Tuncer Uzun
  Kronik Ağrı Tedavisinde Kullanılan İlaçların Suistimali
Rabia Bilici
  Algoloji Kliniginde Vakalar ile İlaç Suistimali
Meltem Uyar
09:40 - 10:40 Ana Oturum III
Spinal Kaynaklı Ağrılar
Oturum Başkanları: Kenan Akgün, İbrahim Aşık
  Spinal Kırmızı Bayraklar
Kenan Akgün
  Radyofrekans Uygulamalarında Parametre Çeşitliliğinin Prognoza  Etkisi
İbrahim Aşık
  Nörostimulasyonda Farklı Parametre  Uygulamaları
Mert Akbaş
  Geçmeyen Ağrılarda Nöroşirürjikal Yaklaşımlar
Ali Savaş
10:40 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 11:30 Konferans III
Oturum Başkanları:
Aynur Özge, Levent İnan
  Migren Başağrısının Oluşum Mekanizmaları
Turgay Dalkara
11:30 - 12:30 Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Nuri Süleyman Özyalçın
Advancements in Spinal Cord Stimulation
İsmail Gültuna
12:30 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00 Sözlü Bildiri Oturumları
Salon A
Jüriler: N. Süleyman Özyalçın, Levent İnan, Kenan Akgün, Gül Köknel Talu, Pakize Kırdemir
SB - 49 / SB - 54
Salon B
Jüriler: Ruhiye Reisli, A. Ferit Pekel
SB - 55 / SB - 64
Salon C
Jüriler: Hayri Özbek, Şebnem Atıcı
SB - 65 / SB - 74
Salon D
Jüriler: Sacit Güleç, Fatih Uğur
SB - 75 / SB - 84
Salon E
Jüriler: Arif Yeğin, Enver Özgencil
SB - 85 / SB - 95
13:00 - 14:00 Toplu Sözel Sunu Oturumları
Toplu Sözel Sunu Alanı
Jüriler: Gürkan Türker, Alp Alptekin, Taylan Akkaya, Lütfiye Pirbudak, İdil Tekin, Alp Gurbet

TS - 21 / TS - 41
14:00 - 15:00 Grup Oturumları
Salon A
Serbet Kürsü: Algologların Sorunları – Çözüm Önerileri
Fatih Özkan
Salon B
Bilişel Terapi
Levent İnan
Salon C
Kronik Pelvik Ağrıda Ayırıcı Tanı
Gül Köknel Talu
Salon D
PHN de Immunoterapi
Nalan Çelebi
Salon E
Algologların Ağrı Algısı
Psikodrama
Ayşegül Bilen
SALON A
15:00 - 16:30 Ana Oturum IV
Palyatif Bakımı Derneği
Oturum Başkanları:
Meltem Uyar, Gülçin Şenel
  Algolog Açısından Palyatif Bakım
Can Eyigör
  Palyatif Bakımda Çalışmak
Yasemin Kılıç Öztürk
  Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Kararları
Zehra Nur Baykara
  Palyatif Bakımda Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
İlhan Öztekin
16:30 - 17:00 Kahve Molası
17:00 - 18:30 Ana Oturum V
Rejyonal Anestezi Derneği
Oturum Başkanları:
Yavuz Gürkan, Fatma Sarıcaoğlu
  Periferik Sinirlerin Anatomisi, Histolojisi ve Hasarı
İsmet Topçu
  Abdominal Cerrahide Yeni Bloklar
Yavuz Gürkan
  Rejyonal Anestezinin Kanser Reküransına Etkisi
Fatma Sarıcaoglu
18:30 - 19:30 Oturum Başkanı: Selçuk Peker
Söyleşi
Yusuf Kurt
08:30 - 09:10 Kahvaltı Sohbetleri
Salon A
Port Uygulamalarında Yenilikler
Fatih Özkan
Salon B
Yoğun Bakım ve Ağrı Tedavisi
Evren Eker
Salon C
Adjuvan İlaçlar ile Ağrı Tedavisi
Erdem Nail Duman
Salon D
Diskojenik Ağrı
Haktan Karaman
Salon E
Çocuk Populasyonda Ağrı ve Yaşam Kalitesi Değerlendirilmesi
Alp Gurbet
SALON A
09:10 - 09:40 Konferans IV
Oturum Başkanları: Süleyman Özyalçın, Işın Ünal Çevik
  Treatment Options in Failed Back Surgery Syndrome
Eric Buchser
09:40 - 11:00 Ana Oturum VI
Oturum Başkanları: Şebnem Atıcı , Erdem Nail Duman
  Çocukluk Çağı Romatolojik Ağrılar
Özgür Kasapçopur
  KLP’ nin Yeri Karşılıklı Sevk- Konsültasyon Zamanlaması
Mine Özkan
  Bağımlı Bireyde Kronik Ağrı Yönetimi
A. Ferit Pekel
  Özellikli Kronik Ağrı Sendromlarında Girişimsel Tedavi Zamanlaması
Pakize Kırdemir
11:00 - 11:30 Kahve Molası
  Oturum Başkanları: Pakize Kırdemir, Sema Tuncer Uzun
11:30 - 12:30 Non-Kanser Ağrı Opioid Kullanalım mı? Kullanmayalım mı?
Ruhiye Reisli,  Enver Özgencil
12:30 - 13:00 Akılcı İlaç Oturumu
Enver Özgencil
13:00 Kapanış ve Dilekler
 Copyright @ 2018 Ağrı Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale